...

Sanktuarium

Majówka przedszkolaków

Podobnie jak w latach ubiegłych przedszkolaki z Radomyśla nad Sanem wzięły udział w Majówce przy kapliczce.
Tam wraz z opiekunami i księdzem Rafałem odśpiewały „Chwalcie łąki”, litanię loretańską oraz inne pieśni maryjne.
Kapłan skierował także do dzieci odpowiednie słowo na temat pobożności maryjnej.
W tym roku miejscem majówki przedszkolaków była kapliczka w ogrodzie państwa Katów, którzy świętują jubileusz 20 lecia kapłaństwa swojego syna, księdza Pawła.

 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.