...

Sanktuarium

Msza Święta i Majówka „na Brzózie”

 

 

W niedzielę 20 maja miały miejsce tradycyjnie Msza św. i Majówka „na Brzózie”.
W modlitewnym spotkaniu udział wzięli mieszkańcy naszej parafii oraz parafianie z Lipy i goście, Ochotnicza Straż Pożarna, przedstawiciele władz lokalnych.
Oprawę muzyczną wykonała nasza radomyska Orkiestra Dęta.
Prawie codziennie przez cały miesiąc maj przy kapliczkach odprawiane są Majówki.

 

 

 

 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.