Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Odpust Matki Bożej Bolesnej

Serdecznie zapraszamy na Odpust Matki Bożej Bolesnej, który będzie 17 września br.
Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11:30. Modlitwie przewodniczyć będzie ks. dr Paweł Lasek – profesor, biblista sandomierskiego seminarium. Wpatrując się w Matkę Bożą bolejącą uczmy się dźwigania krzyży naszej codzienności z nadzieją.
Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Zaproszenie na Odpust

Przyszło nam żyć w trudnym czasie. Z jednej strony wygodnie i komfortowo, z drugiej zaś, świat niesie wiele lęków i obaw, tak o przyszłość nas samych, Kościoła czy Ojczyzny.
Matka Boża, która objawiła się w Fatimie, a także w wielu innych miejscach na świecie, wzywa do pokuty i modlitwy.
Takim uświęconym miejscem, modlitwy od pokoleń, jest Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Chcemy być posłuszni wołaniu Matki Najświętszej podejmując pokutę i modlitwę jako lekarstwo na uzdrowienie naszych sec, naszej Ojczyzny i całego świata.
Dlatego bardzo gorąco zapraszamy na pielgrzymki do Sanktuarium w Radomyślu.
Szczególnie uroczystym czasem modlitwy są Odpusty: Matki Bożej Pocieszenia w ostatnią niedzielę sierpnia (27.08), oraz Matki Bożej Bolesnej w niedzielę po 15 września (17.09).

Wszystkim życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa, a Matka Najświętsza Bolesna i Pocieszenia, Pani Radomyska, niech wyprasza potrzebne łaski i dary. dla Waszej wspólnoty parafialnej.
W załączeniu plakat. Można go zamieścić na innych stronach internetowych lub wydrukować i umieścić na tablicy ogłoszeń. Bóg zapłać.
Spotkajmy się u Maki Bożej w Radomyślu.
Zapraszamy.

Zaproszenie na Nabożeństwo Fatimskie

W niedzielę wypada 13 dzień miesiąca. Nabożeństwo Fatimskie rozpoczniemy na Zjawieniu o godz. 20:00 Nowenną do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia. Następnie procesja do kościoła i Msza św. ok. godz. 21:00. Naszej modlitwie przewodniczyć będzie ks. Rafał Cudziło. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

Nabożeństwo Fatimskie

Wszystkich Czcicieli Matki Bożej, zapraszamy na nabożeństwo Fatimskie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Nabożeństwo będzie tradycyjnie 13 lipca. Rozpoczniemy je o godz. 2000 Nowenną do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w kościele na Zjawieniu. Następnie wyruszymy do Sanktuarium w procesji po Dróżkach do Matki Bożej Bolesnej, rozważając tajemnice boleści Maryi.
Ok 2115 będzie Msza św. Naszej modlitwie przewodniczyć będzie ks. Grzegorz Kasprzycki – misjonarz, który przed laty pracował w Radomyślu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Ojcowie Augustianie w Radomyślu

Parafia Radomyśl została uroczyście erygowana (utworzona) przez bpa. Piotra Tylickiego w 1614 r. Ojcowie Augustianie przybyli do Radomyśla w 1625 r., ożywili kult cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej w kościele na Zjawieniu i zapoczątkowali kult słynącego łaskami wizerunku Matki Bożej Pocieszenia w kościele parafialnym pw. św. Jakuba. Po pierwszym rozbiorze w 1772 r. Radomyśl znalazł się w zaborze austriackim, na pograniczu Galicji. Po 166 latach pracy duszpasterskiej w parafii, w 1791 r. nastąpiła kasata zakonu augustianów w Radomyślu.
Dzisiaj o. Augustianie chcą podziękować Bogu za posługę naszej parafii.
Dlatego w poniedziałek 26 czerwca br., wszyscy Augustianie prowincji Polskiej, przybędą do naszego Sanktuarium by dziękować Bogu za pracę w naszej parafii i prosić o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia dla swojej wspólnoty.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego dziękczynienia na Mszę św., która będzie o godz. 1200.

Piknik Rodzinny

W najbliższą niedzielę 18 czerwca w naszym Sanktuarium Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin.
Świętowanie rozpoczniemy Msza św. o godz. 1400.
Po wspólnej modlitwie będzie piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci.
Zapraszamy małżonków, rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami w wszystkich, którym na sercu leży los rodziny.

Rekolekcje u Sług Jezusa

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa zaprasza na wakacyjne rekolekcje w Tarnowie.

I Diecezjalne spotkanie Apostolatu Margaretka

Apostolat Margaretka Diecezji Sandomierskiej serdecznie zaprasza wszystkich członków apostolatu, jak również ludzi pragnących się pomodlić w intencji kapłanów, na I Diecezjalne spotkanie Apostolatu Margaretka, które odbędzie się dnia 17 czerwca br. (sobota) w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu.

Dzień Matki

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?”. Iz 49,15a
Dzień Matki jest wyjątkową okazją do modlitwy za nasze Mamy. Dlatego zapraszamy wszystkich do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem w niedzielę 28 maja br. na Mszę św. o godz. 1400.
Przez wstawiennictwo Matki Bożej, będziemy modlić się za nasze Mamy. Prosić będziemy dla Nich o potrzebne łaski, siły i zdrowie oraz odwagę do pokonywania trudów codzienności.
W kościele będą do wzięcia laurki dla Mam z deklaracją naszej modlitwy. Połowę laurki podpisujemy swoim imieniem i wręczamy bądź wysyłamy Mamie. Drugą część z wpisanym imieniem Mamy składamy w kościele na bocznych ołtarzach przed obrazami Matki Bożej Bolesnej Pocieszenia. W czasie modlitwy wiernych wymienione zostaną imiona wszystkich Mam, które polecamy modlitwie.

Mamy, które zmarły polecamy miłosierdziu Bożemu.
Serdecznie zapraszamy, dzieci i dorosłych do wspólnej modlitwy