...

Sanktuarium

Zaproszenie na Odpust

Przyszło nam żyć w trudnym czasie. Z jednej strony wygodnie i komfortowo, z drugiej zaś, świat niesie wiele lęków i obaw, tak o przyszłość nas samych, Kościoła czy Ojczyzny.
Matka Boża, która objawiła się w Fatimie, a także w wielu innych miejscach na świecie, wzywa do pokuty i modlitwy.
Takim uświęconym miejscem, modlitwy od pokoleń, jest Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Chcemy być posłuszni wołaniu Matki Najświętszej podejmując pokutę i modlitwę jako lekarstwo na uzdrowienie naszych sec, naszej Ojczyzny i całego świata.
Dlatego bardzo gorąco zapraszamy na pielgrzymki do Sanktuarium w Radomyślu.
Szczególnie uroczystym czasem modlitwy są Odpusty: Matki Bożej Pocieszenia w ostatnią niedzielę sierpnia (27.08), oraz Matki Bożej Bolesnej w niedzielę po 15 września (17.09).

Wszystkim życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa, a Matka Najświętsza Bolesna i Pocieszenia, Pani Radomyska, niech wyprasza potrzebne łaski i dary. dla Waszej wspólnoty parafialnej.
W załączeniu plakat. Można go zamieścić na innych stronach internetowych lub wydrukować i umieścić na tablicy ogłoszeń. Bóg zapłać.
Spotkajmy się u Maki Bożej w Radomyślu.
Zapraszamy.

Zaproszenie na Odpust Read More »

Nabożeństwo Fatimskie

Wszystkich Czcicieli Matki Bożej, zapraszamy na nabożeństwo Fatimskie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Nabożeństwo będzie tradycyjnie 13 lipca. Rozpoczniemy je o godz. 2000 Nowenną do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w kościele na Zjawieniu. Następnie wyruszymy do Sanktuarium w procesji po Dróżkach do Matki Bożej Bolesnej, rozważając tajemnice boleści Maryi.
Ok 2115 będzie Msza św. Naszej modlitwie przewodniczyć będzie ks. Grzegorz Kasprzycki – misjonarz, który przed laty pracował w Radomyślu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Nabożeństwo Fatimskie Read More »

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

 Czuwanie w wigilię przed Zesłaniem Ducha Świętego jest spotkaniem wspólnot parafialnych z wiernymi, aby wołać do Ducha Świętego o odnowienie Jego darów w nas, Jego działania w naszych sercach, aby prosić o natchnienia i wskazówki do szukania wciąż na nowo woli Pana. Spotkanie to wypełnia modlitwa uwielbienia, radosny śpiew, słuchanie Słowa Jezusa. Jest to natchniony czas, w którym Duch Święty przenika nas i prowadzi w głąb serca Jezusa.
Zapraszamy wszystkie wspólnoty naszej parafii do wspólnego czuwania w wigilię Zesłania Ducha w dniu 19 maja o godzinie 22.00 w kościele parafialnym. Czuwanie zakończymy wspólną Eucharystią o 24.00 (msza niedzielna).
Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w to spotkanie, aby na nowo odkrywać moc Ducha Świętego, bez którego nie byłoby Kościoła ani życia chrześcijańskiego, nie byłoby nas – chrześcijan. Bez Ducha Świętego nie byłoby świata ani ludzi. To Duch Święty obdarza nieustannie świat i wspólnotę Kościoła swą stwórczą mocą, pełną życia i miłości.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.