Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Zaproszenie na Odpust

Przyszło nam żyć w trudnym czasie. Z jednej strony wygodnie i komfortowo, z drugiej zaś, świat niesie wiele lęków i obaw, tak o przyszłość nas samych, Kościoła czy Ojczyzny.
Matka Boża, która objawiła się w Fatimie, a także w wielu innych miejscach na świecie, wzywa do pokuty i modlitwy.
Takim uświęconym miejscem, modlitwy od pokoleń, jest Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Chcemy być posłuszni wołaniu Matki Najświętszej podejmując pokutę i modlitwę jako lekarstwo na uzdrowienie naszych sec, naszej Ojczyzny i całego świata.
Dlatego bardzo gorąco zapraszamy na pielgrzymki do Sanktuarium w Radomyślu.
Szczególnie uroczystym czasem modlitwy są Odpusty: Matki Bożej Pocieszenia w ostatnią niedzielę sierpnia (27.08), oraz Matki Bożej Bolesnej w niedzielę po 15 września (17.09).

Wszystkim życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa, a Matka Najświętsza Bolesna i Pocieszenia, Pani Radomyska, niech wyprasza potrzebne łaski i dary. dla Waszej wspólnoty parafialnej.
W załączeniu plakat. Można go zamieścić na innych stronach internetowych lub wydrukować i umieścić na tablicy ogłoszeń. Bóg zapłać.
Spotkajmy się u Maki Bożej w Radomyślu.
Zapraszamy.