...

Sanktuarium

Nabożeństwo Fatimskie

W piątek wypada 13 dzień miesiąca. Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie rozpoczniemy na Zjawieniu o godz. 1800 Nowenną do Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia. Następnie procesja z modlitwą do kościoła i Msza św. ok. godz. 1900. Wszystkich zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie do wspólnej modlitwy. Zachęcamy do przynoszenia i palenia świec. Zapraszamy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.