Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć ten sakrament należy być pouczonym i zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Bierzmowany powinien na taką uroczystość przyprowadzić świadka (praktykującego katolika), który ma za zadanie wspieranie bierzmowanego w dalszym życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.
Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania.
W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody od swojego ks. proboszcza. Przygotowanie odbywa się w cyklu 3 letnim. 
By przystąpić do bierzmowania należy dostarczyć:- świadectwo chrztu- zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *