Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Pierwsza Komunia Św.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w parafii właściwej dla miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody od swojego ks. proboszcza.
Podstawą przygotowania jest program katechezy szkolnej i formacja religijna we własnej parafii.
Aby przystąpić do pierwszej komunii świętej należy dostarczyć zaświadczenie z chrztu świętego o ile chrzest odbywał się w innej parafii.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *