Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Wrześniowy Wieczór Fatimski

 We wtorek 13 września miało miejsce piąte w tym roku nabożeństwo fatimskie.
Tradycyjnie rozpoczęło się „na Zjawieniu”, następnie miały miejsce procesja z figurą Pani Fatimskiej do Sanktuarium i Eucharystia.
Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. Krzysztof Irek, pracownik Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Konclebrowali kapłani przybyli z pielgrzymami oraz Ksiądz Kustosz Józef Turoń.
Wielu Księzy z dekanatu posługiwało w konfesjonałach.
Licznie przybyli pielgrzymi z wielu pararfii, Legion Maryi ze swoimi sztandarami z kilkunastu prezydiów, parafianie z Branwii z ks. Pawłem Katą, naszym rodakiem.
Oprawę muzyczną wykonała nasza parafialna schola dziewczęca.