...

Sanktuarium

Triduum ku czci św. Stanisława Kostki w naszej parafii

Od 15 do 17 września wieczorem Sanktuarium w Radomyślu wypełniał gwar dziatwy szkolnej, liczni przedstawiciele młodzieży i rodziców. Przy ołtarzu był przygotowany ołtarzyk świętego patrona dzieci i młodzieży. Przed Eucharystią wszyscy mogli słuchać radosnego śpiewu z urządzeń muzycznych.
Triduum ku czci św. Stanisława Kostki było także przygotowaniem do niedzielnej 25 rocznicy koronacji Cudownego wizerunku Matki Bożej Bolesnej.
Eucharystii w dni Triduum przewodniczył ksiądz Wikariusz Rafał, katechizujący w Zespole Szkół Radomyślu.
Podczas kazania i wspólnego śpiewu dzieci podchodziły do ołtarza.
We czwartek miało miejsce rozpoczęcie ostatniego roku formacji dzieci klas III przed I Komunią Świętą i spotkanie rodziców.
W piątek indeksy otrzymali uczniowie klas VI oraz I gimnazjum, rozpoczynając trzyletni cykl przygotowania do przyjęci Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
W sobotę klasy II i III gimnazjum rozpoczęły ostatni rok przed Bierzmowaniem, otrzymali indeksy, miał miejsce liturgiczny obrzęd modlitwy nad kandydatami, nałożenia rąk i błogosławieństwa.
W sobotę rozdano 116 obrazków dla dzieci i młodzieży co oznacza że blisko 80% dzieci i młodzieży gimnazjalnej zechciało w tym dniu odpowiedzieć na zaproszenie do wspólne modlitwy.
Każdego dnia Triduum przy ołtarzu posługiwała duża grupa ministrantów.
Dziękujemy rodzicom za poważne potraktowanie próśb duszpasterzy. 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.