Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

 Czuwanie w wigilię przed Zesłaniem Ducha Świętego jest spotkaniem wspólnot parafialnych z wiernymi, aby wołać do Ducha Świętego o odnowienie Jego darów w nas, Jego działania w naszych sercach, aby prosić o natchnienia i wskazówki do szukania wciąż na nowo woli Pana. Spotkanie to wypełnia modlitwa uwielbienia, radosny śpiew, słuchanie Słowa Jezusa. Jest to natchniony czas, w którym Duch Święty przenika nas i prowadzi w głąb serca Jezusa.
Zapraszamy wszystkie wspólnoty naszej parafii do wspólnego czuwania w wigilię Zesłania Ducha w dniu 19 maja o godzinie 22.00 w kościele parafialnym. Czuwanie zakończymy wspólną Eucharystią o 24.00 (msza niedzielna).
Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w to spotkanie, aby na nowo odkrywać moc Ducha Świętego, bez którego nie byłoby Kościoła ani życia chrześcijańskiego, nie byłoby nas – chrześcijan. Bez Ducha Świętego nie byłoby świata ani ludzi. To Duch Święty obdarza nieustannie świat i wspólnotę Kościoła swą stwórczą mocą, pełną życia i miłości.