Pielgrzymki stałe

Doroczna Pielgrzymka Chorych

pierwsza niedziela września – godz. 13:00

Rejonowa Pielgrzymka Wspólnot Trzeźwościowych

sobota przed odpustem Matki Bożej Pocieszenia