...

Sanktuarium

Pielgrzymki stałe

Doroczna Pielgrzymka Chorych

pierwsza niedziela września – godz. 13:00

Rejonowa Pielgrzymka Wspólnot Trzeźwościowych

sobota przed odpustem Matki Bożej Pocieszenia

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.