...

Sanktuarium

Schola

Podzielona na dwie grupy:

1.            starsza – gimnazjum i starsi – 14 osób

2.            młodsza – szkoła podstawowa – 26 osób

Opiekun duchowy – ks. Rafał Cudziło

Spotkania w czwartki przed Mszą Świętą

Schola powstała we wrześniu 2015 roku.

Grupa uczestniczy w oprawie nabożeństw fatimskich, odpustów oraz Mszy niedzielnej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.