Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Rekolekcje Legionu Maryi i Zawierzenie Zarządów

Około 300 legionistów wzięło udział w dorocznym Zawierzeniu w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w niedzielne popołudnie 27 listopada 2016 roku.
Eucharystii przewodniczył ks. Adam Stachowicz, redaktor sandomierskiej „Niedzieli”, słowo Boże wygłosił ks. Rafał Cudziło, duchowy opiekun legionistów, koncelebrował ks. Henryk Król, proboszcz parafii Krzaki.
Po homilii i odnowieniu Przyrzeczeń Chrzcielnych zarządy z każdej dziesięciu kurii na kolanach oddawały pod matczyna opiekę Maryi członków swojej kurii.
Byli obecni także przedstawiciele z diecezji tarnowskiej i kieleckiej.
Pod koniec Eucharystii ks. Stachowicz odczytał list gratulacyjny i podziękowanie dla Ks. Rafała i Legionu Maryi diecezji sandomierskiej od redaktor naczelnej tygodnika katolickiego Niedziela za piękną współpracę z redakcją i rozprowadzanie prasy katolickiej.
Od piątku do niedzieli trwały rekolekcje dla Legionu Maryi w Ośrodku Rekolekcyjnym „Augustianum” prowadzone przez ks. Michała Mierzwę oraz, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego kurii sandomierskiej oraz ks. Rafała.
Konferencje, Wieczór Uwielbienia, noc czuwania, „Andrzejki”, modlitwy legionowe, czytania duchowne, wspólny śpiew, modlitwa brewiarzowa, Różaniec, Godzina Miłosierdzia to niektóre punkty ćwiczeń duchowych.
Punktem stałym była codzienna Eucharystia.
Na przełomie lat liturgicznych czyli z soboty na niedzielę po Mszy świętej miało miejsce całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, a w budynku trwało silentium sacrum.
W najbliższych tygodniach zostaną zatwierdzone dwie nowe wspólnoty legionowe a w sobotę 10 grudnia w południe przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze spotkają się wszyscy legioniści diecezji sandomierskiej.
Legioniści także będą aktywnie działać w ramach Roku Wolontariatu.

Maria Gawrońska