Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Ojcowie Augustianie w Radomyślu

Parafia Radomyśl została uroczyście erygowana (utworzona) przez bpa. Piotra Tylickiego w 1614 r. Ojcowie Augustianie przybyli do Radomyśla w 1625 r., ożywili kult cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej w kościele na Zjawieniu i zapoczątkowali kult słynącego łaskami wizerunku Matki Bożej Pocieszenia w kościele parafialnym pw. św. Jakuba. Po pierwszym rozbiorze w 1772 r. Radomyśl znalazł się w zaborze austriackim, na pograniczu Galicji. Po 166 latach pracy duszpasterskiej w parafii, w 1791 r. nastąpiła kasata zakonu augustianów w Radomyślu.
Dzisiaj o. Augustianie chcą podziękować Bogu za posługę naszej parafii.
Dlatego w poniedziałek 26 czerwca br., wszyscy Augustianie prowincji Polskiej, przybędą do naszego Sanktuarium by dziękować Bogu za pracę w naszej parafii i prosić o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia dla swojej wspólnoty.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego dziękczynienia na Mszę św., która będzie o godz. 1200.