...

Sanktuarium

Msza dziękczynna o.Augustianów

Nasza Parafia została uroczyście erygowana (utworzona) przez bpa. Piotra Tylickiego w 1614 r. Ojcowie Augustianie przybyli do Radomyśla w 1625 r., ożywili kult cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej w kościele na Zjawieniu i zapoczątkowali kult słynącego łaskami wizerunku Matki Bożej Pocieszenia w kościele parafialnym pw. św. Jakuba. Po pierwszym rozbiorze w 1772 r. Radomyśl znalazł się w zaborze austriackim, na pograniczu Galicji. Po 166 latach pracy duszpasterskiej w parafii, w 1791 r. nastąpiła kasata zakonu augustianów w Radomyślu.
W poniedziałek 26 czerwca br., wszyscy Augustianie prowincji Polskiej, przybyli do naszego Sanktuarium by dziękować Bogu za pracę w naszej parafii i prosić o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia dla swojej wspólnoty.
Mszę św. dziękczynną sprawowali o godz. 1200. Wraz z ojcami Augustianami modliły się dzieci ze swoimi opiekunami i księżmi, przebywające na wypoczynku w domu rekolekcyjnym. We wspólnej modlitwie uczestniczyli także nasi parafianie, dziękując za duchowe dziedzictwo Augustianów, zasiane w naszej wspólnocie.
Wszystkim gorąco dziękujemy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.