Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

W dzień po Uroczystości Narodzin św. Jana Chrzciciela

W dzień po Uroczystości Narodzin św. Jana Chrzciciela, 25 czerwca, w niedzielę, świętowaliśmy w naszej parafii odpust ku czci świętego Patrona.
Cały dzień słowo Boże głosił ks. Maciej Kołodziejski – Student Prawa Kanonicznego.
Kaznodzieja wskazywał na aktualność postaw św. Jana Chrzciciela. Oddanie życia dla Chrystusa i wierność Ewangelii to wyzwania dla każdego z nas w drodze do wieczności.
Kaznodzieja przewodniczył także Mszy św. o godz. 1030, po której była uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem.
W liturgii uczestniczyły także dzieci wraz ze swoimi opiekunami i ks. Maciej Gorazd które przebywają na wakacyjnym wypoczynku w domu rekolekcyjnym.
Wszystkim dziękujemy za wspólne świętowanie.