Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Legion Maryi

Legion Maryi

Legion MaryiW niedzielę 25 pażdziernika gościliśmy w naszej parafii członków Legionu Maryi. Na każdej Mszy Świętej dawali oni świadectwo swojej wiary i życia we wspólnocie, zachęcając tym samym do żarliwej modlitwy, pogłębiania swojej wiary i wstępowania w szeregi tejże wspólnoty. Warto wspomnieć, że nasz ksiądz wikariusz Rafał Cudziło od kilku lat jest ściśle związany z Legionem i czynnie uczestniczy w życiu wpólnoty. Jego dzisiejsze kazanie zapoznało nas z charyzmatem i działalnością Legionów Maryi.

Legion Maryi to organizacja katolicka, której członkowie wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za Jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie na zasadzie wolontariatu. Charakterystycznymi cechami członków Legionu są: odwaga, męstwo, wierność i dyscyplina.

 

Jaki jest cel Legionu?

Celem Legionu jest uwielbienie Boga i osiągnięcie świętości jego członków przez modlitwę i czynną pracę w służbie bliźnim.

Jaki jest charyzmat Legionu?

Priorytetem dla legionistów jest duchowe dobro każdego człowieka. Uczestniczą oni w życiu parafii, odwiedzają chorych, osoby starsze. Włączają się w każde działanie ewangelizacyjne podejmowane przez parafię.

Kto może należeć do Legionu?

Każdy katolik, który pragnie poświęcić swój czas, siły i zdolności służbie Maryi Niepokalanej. 

Radomyśl w służbie Maryi

Nie możemy zapomnieć, że nasza parafia została szczególnie powołana do służby Matce Najświętszej. Cudowny obraz Matki Bolesnej jest szczególnym znakiem łaski, którą od Niej otrzymujemy. Zadajmy sobie pytanie – czy nie powinniśmy w jakiś sposób okazać swoją wdzięczność? Dzisiaj otrzymujemy szansę – możemy służyć Maryi modlitwą, poświęcając swój czas i wstępując w szeregi Jej Legionu.