...

Sanktuarium

Jubileusz Misji i diecezjalne spotkanie Kolędników Misyjnych – 21 stycznia 2018r. Radomyśl nad Sanem – fotorelacja

 

 

 
 

 

 

 

 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.