Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

III Kongres Legionu Maryi w naszej diecezji

 

 

 

We wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w janowskim Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej odbył się III Kongres Mariologiczny Legionu Maryi pod hasłem „Z Matką Bożą Fatimską w III Tysiąclecie”.
Kongres zorganizowało Komcjum Tarnobrzeg Legionu Maryi.
Udział w nim wzięło kilkuset legionistów z diecezji sandomierskiej, tarnowskiej i kieleckiej.
Kongres rozpoczęła Msza Święta w Sanktuarium w intencji owoców duchowych spotkania pod przewodnictwem Ks. Rafała Cudziło, który też wygłosił Słowo Boże.
Poszczególne sesje prowadziła Kazimiera Malinowska, Prezydent Komicjum Tarnobrzeg.
Po Mszy świętej uczestnicy przeszli na plac maryjny, gdzie odmówili modlitwy legionowe oraz przeszli dróżki śpiewając Różaniec.
W Sali Domu Parafialnego miały miejsce kolejne prelekcje:
Na temat „Orędzie Fatimskie – przestroga i nadzieja dla świata i Kościoła” wypowiadał się ks. Adam Kochmański, opiekun duchowy LM z Niska.
„Boże Miłosierdzie w Orędziu Fatimskim” to temat podjęty przez ks. Pawła Katę, duchowego kierownika prezydium LM z Branwi.
Ks. Sławomir Krzyżanowski z Chorzelowa w diecezji tarnowskiej podjął temat „Z Orędziem Fatimskim w XXI wiek”.
„Akita – kontynuacja Fatimy” – ten wątek pięknie rozwinął ks. Grzegorz Polak, kierownik duchowy janowskiej kurii LM.
Całość podsumował ks. Rafał Cudziło, który podał też ważne dla wspólnoty ogłoszenia.
W przerwach był czas na obfity posiłek, kawę i ciasto oraz ożywione dyskusje.
Kongres zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz błogosławieństwo kapłana.
Poprzednie Kongresy Mariologiczne Legionu Maryi miały miejsce w naszej diecezji w 2009 roku w Janowie Lubelskim oraz w 2012 roku w Sandomierzu.
Kongres tegoroczny wpisuje się w Jubileusz 200 lecia naszej diecezji.
17 czerwca w Radomyślu nad Sanem odbędzie się spotkanie integracyjne pielgrzymów ostatnich lat, którzy nawiedzili Fatimę, Włochy oraz Sanktuaria maryjne.
W Kongresie wzięły udział także legionistki z naszej parafii.

Ks. Rafał Cudziło
Zdjęcia: Andrzej Bucior