...

Sanktuarium

Czerwcowe nabożeństwo fatimskie

 

 

 

Kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie 13 czerwca poprowadził ks. Łukasz Wojciechowski.
Oprawę muzyczną wykonała nasza parafialna schola.
Przybyli liczni pielgrzymi m.in. z sąsiednich parafii, z Branwi i Sandomierza oraz członkowie Legionu Maryi z kilku parafii.

 

 

 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.