Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Dzień Matki – modlitwa za nasze Mamy w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem.

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?”. Iz 49,15a
Dzień Matki jest wyjątkową okazją do modlitwy za nasze Mamy. Dlatego zapraszamy wszystkich do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem w niedzielę 26 maja br. na Mszę św. o godz. 1400.
Przez wstawiennictwo Matki Bożej, będziemy modlić się za nasze Mamy. Prosić będziemy dla Nich o potrzebne łaski, siły i zdrowie oraz odwagę do pokonywania trudów codzienności.
W kościele będą do wzięcia laurki dla Mam z deklaracją naszej modlitwy. Połowę laurki podpisujemy swoim imieniem i wręczamy bądź wysyłamy Mamie. Drugą część z wpisanym imieniem Mamy składamy w kościele na bocznych ołtarzach przed obrazami Matki Bożej Bolesnej Pocieszenia. W czasie modlitwy wiernych wymienione zostaną imiona wszystkich Mam, które polecamy modlitwie.
Mamy, które zmarły polecamy miłosierdziu Bożemu.
Serdecznie zapraszamy, dzieci i dorosłych do wspólnej modlitwy.

Poniżej do pobrania plakat zapowiadający spotkanie oraz laurka dla mamy.