...

Sanktuarium

Zaproszenie do modlitwy Różańcowej

Październik to szczególny czas modlitwy przez wstawiennictwo Matki
Bożej. Świat potrzebuje tych, którzy mają odwagę modlić się i wołać o
ratunek dla ludzkości. Zapraszamy wszystkich do Październikowej
Internetowej Róży Różańcowej.
Tworzymy Róże na jeden miesiąc. Przez cały miesiąc zapisani do Róży
modlą się za siebie wzajemnie odmawiając jeden dziesiątek Różańca.
Sam wnoszę dziesiątek Różańca, a otrzymuję cały różaniec. Modlę się
za 19 osób, ale też 19 osób modli się za mnie.
Zapisy do poszczególnych Róży odbywają się przez stronę internetową
parafii. Wystarczy wyrazić gotowość do modlitwy i podać swoje imię
wysyłając    e-maila.
Pamiętaj, ktoś liczy na Twoją modlitwę.
Oczywiście modlimy się codzienni w łączności z pozostałymi członkami
Róży.
Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa

3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5 Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Codziennie odmawiamy
Rozważając Tajemnicę odmawiamy: Ojcze nasz… 10, Zdrowaś Maryjo…,
Chwała Ojcu…, O mój Jezu… i Pod Twoja Obronę
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zapraszamy także do utworzenia Róży z Koronki do Matki Bożej Bolesnej.
Koronka to 7 osób, które modlą się modlitwą do Matki Bożej Bolesnej.
1. Tajemnica: Proroctwo Symeona
2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu
3. Tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni
4. Tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż
5. Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
6. Tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego
7. Tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do Grobu
Codziennie odmawiamy
Rozważając Tajemnicę odmawiamy: Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała
Ojcu… i Pod Twoja Obronę
Zapisanym osobom zostanie przydzielona do rozważań tajemnica różańcowa.

 

TajemnicaI RóżaII RóżaIII Róża
Radosne
1
2
3
4
5
Światła
1
2
3
4
5
Bolesne
1
2
3
4
5
Chwalebne
1
2
3
4
5
Koronka do Matki Bożej Bolesnej
TajemnicaI RóżaII RóżaIII Róża
1
2
3
4
5
6
7
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.