...

Sanktuarium

Zabawki dom dziecka

Rok 2017 to Rok Św. Brata Alberta, a także Rok Wolontariatu.
Przez cały czas Adwentu w naszym Sanktuarium zbierane były zabawki do tzw. Kosza Miłosierdzia.
Równocześnie akcja ta miał miejsce także w naszej radomyskiej szkole.
Zebranymi zabawkami można obdzielić kilka Domów Dziecka.
14 stycznia troje uczniów wraz z ks. Rafałem odwiedziło Dom Dziecka w Skopaniu.
Zawieźli część zabawek oraz słodycze oraz odwiedzili miejsce zamieszkania dzieci.
W kolejnych tygodniach planujemy odwiedzić Domy Dziecka w Stalowej Woli i Tarnobrzegu.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.