...

Sanktuarium

Wycieczka ministrantów i scholi z Tarnobrzega

Grupa ministrantów i scholi, wraz ze swoimi opiekunami z parafii: pw św. Marii Magdaleny i par. pw. Chrystusa Króla w Tarnobrzega przybyła do naszego Sanktuarium.
Uczestnicy wycieczki rozpoczęli od modlitwy u stóp Matki Bożej, a następnie brali udział w rozgrywkach piłkarskich i zawodach paintballa. Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem.
Zapraszamy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.