...

Sanktuarium

Wrześniowe Nabożeństwo Fatimskie

Tłumy pielgrzymów wzięły udział w przedostatnim w tym roku Nabożeństwie Fatimskim w naszym Sanktuarium 13 września 2017 roku.
Wielu uczestniczyło tylko w modlitwie na Zjawieniu, ale większość wzięła udział w Eucharystii w Sanktuarium.
Czuwanie poprowadził Ks. Paweł Kata, nasz rodak, proboszcz parafii Branew.
Oprawę muzyczną wykonała grupa muzyczna sandomierskiej „Jedynki” i nasza parafialna schola.
Temat rozważań to „Módlcie się wiele”.
Eucharystię koncelebrowali nasi duszpasterze oraz księża z sąsiednich parafii.
Pod koniec Eucharystii za modlitwę podziękował ks. Proboszcz Józef Turoń, nieobecny miesiąc wcześniej z powodu poważnej choroby. Prosił o wsparcie modlitewne na czas kolejnych operacji.
Wśród uczestników nabożeństwa byli liczni przedstawiciele Legionu Maryi z kilku parafii ze swoimi sztandarami, a także pielgrzymi z wielu miejscowości, także z innych diecezji.
 
 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.