...

Sanktuarium

Święto Niepodległości

W piątek 11 listopada pół godziny przed Eucharystią spod szkoły wyruszyli dzieci oraz młodzież szkolna ze sztandarami.
O 10.30 odbyła się uroczysta Msza święta w naszym Sanktuarium z udziałem Władz Gminnych, Dyrekcji szkoły i nauczycieli, pocztów sztandarowych, harcerstwa, Wojska Tureckiego i innych instytucji życia publicznego, dzieci i młodzieży szkolnej oraz licznych wiernych.
Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Proboszcz Józef Turoń, koncelebrowali Ksiądz Marian Bolesta, dyrektor naszego Domu Rekolekcyjnego oraz ks. Rafał Cudziło, wikariusz.
Celebrę uświetniła nasza radomyska Orkiestra oraz Liturgiczna służba Ołtarza.
Po Mszy Świętej dzieci i młodzież szkolna przedstawiły piękny montaż słowno – muzyczny o Ojczyźnie.
Następnie wszyscy w barwnym korowodzie przeszli na Mały Rynek, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze i w chwili zadumy wszyscy wspomnieli, tych co oddali życie za nasza Ojczyznę.
Również 11 listopada wieczorem odbyła się w naszej parafii kolejna trasa piesza. Tym razem był to marsz milczenia w intencji Ojczyny.
W wędrówce mimo zimna i późnej pory 25 uczestników pod przewodnictwem Księdza Wikariusza i siostry Prezydent Krystyny Symuli przeszło ulicami Radomyśla i Grabczyn. Marsz rozpoczęła modlitwa i błogosławieństwo Księdza Proboszcza w kościele a zakończyła Apel Jasnogórski, również w kościele.
Należy dodać, iż w cały kraju trwały liczne imprezy patriotyczno – kulturalne.
W Warszawie blisko 100 tysięcy osób przeszło w Marszu Niepodległości.
Jak wielu przyznaje rośnie w nas duma, ze jesteśmy przede wszystkim Polakami w zjednoczonej Europie, a nie tylko europejczykami. 
 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.