Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Rocznica I Komunii św.

Świętowanie Rocznicy I Komunii św. jest czasem dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski w minionym roku, oraz okazją do podsumowania zaangażowania religijnego rodziców i dzieci.
Za wszelkie dobro Bogu niech będą dzięki.