Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Rekolekcje Szkolne

Młodzież z klas od V do VIII z Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem, w
ramach rekolekcji szkolnych wyjechała do Muzeum ks. Kad. Adama
Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.
W czasie pobytu w muzeum poznaliśmy historię życia Kardynała. Jego
dzieciństwo w Hucie Komorowskiej, powołanie do stanu dochowanego oraz
okoliczności Jego pracy i śmieci.
Zobaczyliśmy przedmioty należące do kardynała oraz odznaczenia, które
otrzymał w dowód uznania za wieloletnią pracę misyjną w Zambii.
Czas w muzeum spędziliśmy bardzo interesująco. Uczestniczyliśmy także w
quizie zorganizowanych przez pracowników muzeum na temat życia
Kardynała.
Amelia Giec kl. VIII

http://www.cardinalekozlowiecki.pl/