...

Sanktuarium

Przyrzeczenia KSM-u

W parafii pw. św. Andrzeja Boboli i Franciszka Salezego w Gorzycach, dnia 18 listopada br., we wspomnienie bl. Karoliny młodzież KSM-u złożyła przyrzeczenie. Wśród 11 kandydatów z naszej Diecezji było dwóch członków z naszego Oddziału – Adrian i Jakub. Mszy św. przewodniczył bp. Krzysztof Nitkiewicz. Po Mszy św. młodzież wzięła udział w zabawie andrzejkowej.
Naszym Parafianom – gratulujemy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.