Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Popielec

 Środą Popielcową rozpoczęliśmy czas czterdziestodniowej pokuty czyli umartwienia ciała, które to umartwienie uszczęśliwia duszę.
Podczas Mszy świętych homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Józef Turoń, następnie z wikariuszem ks. Rafałem dokonali aktu posypania głów popiołem.
Na wieczornej Eucharystii miało miejsce także spotkanie dzieci klas III, przygotowujących się do I Komunii Świętej.