...

Sanktuarium

Pielgrzymka z Legionem Maryi

Blisko 100 osób wzięło udział w legionowym pielgrzymowaniu do miejsc świętych z racji Roku Miłosierdzia oraz Roku Anatola Kaszczuka, krzewicielka wspólnoty legionowej w Polsce.
Wśród uczestników było kilku przedstawicieli z diecezji kieleckiej i tarnowskiej.
Większość stanowili mieszkańcy Radomyśla nad Sanem i okolic.
Pielgrzymów poprowadził ks. Rafał Cudziło, kierownik duchowy Legionu Maryi.
Pielgrzymka odbyła się w dniach 14 – 17 października 2016 roku.
Pielgrzymi nawiedzili Górę Grabarkę, Sokółkę, Świętą Lipkę, Gietrzwałd i Szymonowo.
Uczestniczyli w Eucharystii w Sokółce i Gietrzwałdzie, korzystali z posługi przewodników w nawiedzanych miejscach świętych, oglądali okolicznościowy film i wystawy.
W Szymonowie nawiedzili grób Anatola Kaszczuka i jego dom, którego remont wsparli skromnymi ofiarami, co też pięknie wpisuje się w przeżywany Rok Miłosierdzia.
Pielgrzymka była wyjątkowo radosna i rozśpiewana, co udzielało się napotkanym pielgrzymom w nawiedzanych Sanktuariach.
Legioniści postanowili każdego roku pielgrzymować do grobu krzewiciela wspólnoty oraz wyżej wymienionych miejsc świętych.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.