...

Sanktuarium

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych na Jasną Górę

Dzieci, które w naszej parafii, w tym roku przystąpiły do I Komuni św. wraz z rodzicami i Ks. Damianem, wyruszyły we wtprek 23 maja na pielgrzymkę dziekczynną na Jasna Górę. W kaplicy Matki Bożej wszyscy uczestniczyli we Mszy św. dziękując za dar I Komunii św. Dzieci wraz z rodzicami polecały Bogu swoje rodziny Matce Bożej.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.