Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Modlitwa o urodzaje

W tygodniu przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół modli się o zachowanie od wszelkich klęsk oraz o obfite urodzaje. W tradycji czas ten nazywany jest Dniami Krzyżowymi.
W naszej parafii w poniedziałek modliliśmy się w Grabczynach, we wtorek w Żabnie a we środę w Nowinach. Mając na uwadze to, iż Bóg jest stwórcą wszystkiego dziękowaliśmy Bogu za piękny świat podarowany nam jako miejsce doskonalenia się w świętości. Modląc się za żywych pamiętaliśmy także o tych, którzy odeszli już z tego świata, ale na tym świecie pracowali i udoskonalali go dla przyszłych pokoleń.
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie miejsc modlitwy i za wspólną modlitwę.