Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

misje sobota

W sobotę 6 kwietnia 2019 roku rozpoczęły się w parafii Misje święte. Procesyjnie wniesiono do kościoła figurę Matki Bożej Płaczącej – Pani Saletyńskiej. Figura ta towarzyszy już 30 lat księdzu misjonarzowi w prowadzeniu Misji świętych w rożnych parafiach. Podczas nauki misyjnej prowadzący Misje ks. Józef Wal zwrócił uwagę, że jedynym celem Misji świętych jest nasze zbawienie, które zostało nam ofiarowane przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie. Możemy je przyjąć lub odrzucić. Aby Misje wydały owoc w naszym życiu potrzeba wypełnić trzy warunki: wyciszyć nasze serce, spotkać się z Jezusem na modlitwie i podjąć apostolat, czyli własnym życiem świadczyć o Zbawicielu. Warunki te możemy wypełnić przy pomocy Ducha Świętego. Maryja, Oblubienica Ducha Świętego będzie wspomagać nas w tym  świętym czasie.