Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Masz powstańcza

Tradycją sięgającą 1864 roku jest Msza powstańcza w radomyskim kościele.
Sprawowana jest w poniedziałek po 21 stycznia i gromadzi licznie mieszkańców, władze samorządowe, poczty sztandarowe harcerzy i przedstawicieli istniejącego od 1778 roku Grona Młodzieży.
Podczas powstania styczniowego pod Rokosową Górą z rąk Moskali zginęło kilkunastu młodzieńców z Radomyśla i okolic.
Od tamtej pory co roku organizowana jest w ich intencji tzw. Msza powstańcza.
Piękną tradycję zapoczątkował ks. Jan Burdziński, radomyski proboszcz wspierający powstańców.
Także w tym roku w naszym Sanktuarium odbyła się Msza Święta za powstańców styczniowych, którą sprawował wikariusz ks. Rafał.
Obecne były poczty sztandarowe oraz władze samorządowe na czele z panem Wójtem Janem Pyrkoszem.
Również w kościele parafialnym Grono Młodzieży przygotowało okolicznościową dekorację.
Delegacja składała również kwiaty w miejscu upamiętniającym tamte wydarzenia.