Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Majówki przy kapliczkach w parafii Radomyśl

Przez cały miesiąc maj trwają nabożeństwa majowe.
Oprócz nich są śpiewane majówki przy kapliczkach.
Dodatkowo każdego dnia gromadzą się wierni przy jednaj z kapliczek w parafii, aby wraz z Księdzem Wikariuszem Rafałem uczestniczyć w majówce.
Majówka to między innymi: „Chwalcie łąki”, słowo kapłana, śpiew litanii loretańskiej, dziesiątek Różańca, Apel Jasnogórski, „Boże coś Polskę” i pieśni maryjne.
Każdego dnia od 30 do nawet ponad 100 osób bierze udział w tych plenerowych nabożeństwach.
Dodatkowo w ramach katechezy przedszkolaki brały udział w majówce, a klasy szkolne porządkują miejsca przy kapliczkach.