...

Sanktuarium

Koronka na ulicach miast świata

Z inicjatywy grupy modlitewnej „Iskra Bożego Miłosierdzia” organizowana jest co roku wspólna modlitwa „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”.
Dniem wspólnej modlitwy dla całego świata jest 28 wrzesień, rocznica beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćki – spowiednika św. Siostry Faustyny.
W dniu tym już od ośmiu lat w wybranych przez siebie miejscach miasta lub miejscowości o godz. 15.00 odmawiane są Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Inicjatywa ta jest przejawem nowej ewangelizacji w którą wpisuje się wezwanie Ojca św. Franciszka, aby katolicy głosząc ewangelie wychodzili na ulice.
W naszej parafii Koronka była odmawiana w każdej z miejscowości:
w Radomyślu, Żabnie, Nowinach i Dzierdziówce, Przy każdej z wybranych kapliczek zgromadziło się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koronka na ulicach miast świata

– 28 września o 15.00

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.