Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Droga Krzyzowa

W Niedzielę Palmową 20 marca 2016 roku barwny korowód legionistów oraz parafian przeszedł ulicami Radomyśla nad Sanem oraz Żabna.
W liczącej siedem kilometrów Drodze Krzyżowej wzięło udział kilkuset uczestników, w tym ponad 20 pocztów sztandarowych Legionu Maryi.
Poszczególne stany i grupy parafialne niosły krzyż, który potem został umieszczony w Grobie Pańskim w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia.
Będzie on przypominał nawiedzającym Sanktuarium o trudzie poniesionym dla Jezusa w Roku Jubileuszu i Roku Miłosierdzia.
Rozważania poszczególnych stacji prowadzili przedstawiciele życia społeczno – kulturalno – religijnego, między innymi radni, sołtysi, animatorzy lokalnych inicjatyw oraz legioniści.
Tekst Drogi Krzyżowej, ułożony przez legionistów diecezji sandomierskiej, został wcześniej opublikowany w ogólnopolskim biuletynie legionowym, po odczytaniu na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki legionistów z całej Polski we wrześniu ubiegłego roku.
Przed drogą Krzyżową duża cześć pielgrzymów uczestniczyła w Eucharystii.
Pierwsza plenerowa Droga Krzyżowa w Radomyślu była pięknym zwieńczeniem Wielkiego Postu i rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia.