Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Wrześniowe Nabożeństwo Fatimskie

Wrześniowe Nabożeństwo Fatimskie prowadził ks. dr Paweł Lasek – Profesor Sandomierskiego Seminarium. Kaznodzieja zachęcał, abyśmy poznali jak bardzo jesteśmy przez Boga obdarowani i tego daru nie utracili. Pomocą i obrona jest nam Najświętsza Maryja Panna, która otacza nas swoją opieką.
W naszej modlitwie uczestniczyli także ks. Stanisław Wiktor – proboszcz w Strzeglicach i ks. Rafał Cudziło – wikariusz w Olbierzowicach, którzy przybyli wraz ze swymi Parafianami. Wszystkim, którzy włączyli się w modlitwę dziękujemy. Jednocześnie zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Fatimskie – ostatnie w tym roku – na 13 października o godz. 1800.