Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Siostry Służebniczki w Radomyślu

Przed laty pracowały w naszej parafii Siostry Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej – zwane potocznie Służebniczkami Dębickimi. Pięć sióstr zostało pochowanych na naszym cmentarzu. Zgromadzenie podjęło decyzję o ekshumacji sióstr i przeniesieniu ich szczątków do wspólnego grobu w parafii Grębów. Z tej racji w niedzielę 22 października br. na Mszę św. o godz. 1400 przyjechała Siostra Prowincjalna oraz reprezentantki domów w: Nisku, Stalowej Woli, Rudniku nad Sanem oraz w Grębowie. Dziękowaliśmy Bogu za posługę sióstr w naszej Parafii i prosili o Boże Miłosierdzie dla zmarłych sióstr:
s. Katarzyny Podraza – zm. 24.10.1927
s. Leonardy Ludwiki Zielińskiej – zm. 25.06.1945
s. Marii Matyaszek – zm. 14.03.1953
s. Weroniki Świstak – zm. 14.08.1967
s. Anny Emanueli Małczyńskiej – zm. 01.06.1982
Modliliśmy się także z siostrami o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zgromadzenia Zakonnego, oraz o nowe powołania zakonne.