...

Sanktuarium

Rekolekcje wielkopostne

Od niedzieli 2 kwietnia do środy 5 kwietnia 2017 roku odbywały się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii.
Słowo Boże głosił ks. Tomasz Krzemiński, Saletyn z Ukrainy.
Nauki ogólne i stanowe, spotkania z dziećmi i młodzieżą w kościele i szkole to niektóre z punktów rekolekcji.
W ostatnim dniu rekolekcji miała miejsce dziękczynna Eucharystia od legionistów Maryi w intencji Księdza Proboszcza Józefa Turonia z okazji 30 – lecia posługi duszpasterskiej w Radomyślu nad Sanem.
W czwartek modlitwą Księdza Proboszcza otoczyła Liturgiczna Służba Ołtarza, natomiast w Niedzielę Palmową na Sumie miała miejsce parafialna dziękczynna Eucharystia za Czcigodnego Jubilata.
Ksiądz Proboszcz Kan. Józef Turoń przybył do Radomyśla dokładnie dnia 6 kwietnia 1987 roku.
 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.