...

Sanktuarium

Rekolekcje u Sług Jezusa

Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań Sług Jezusa zaprasza na wakacyjne rekolekcje w Tarnowie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.