...

Sanktuarium

Pieśni postne

Od bardzo wielu lat Orkiestra z Radomyśla nad Sanem kultywuje pewną tradycję rozpoczętą jeszcze wtedy, gdy w liturgii wspomnienie Matki Bożej Bolesnej było w piątek przed Niedzielą Palmową. Właśnie od tego piątku do Wielki Piątek codziennie Orkiestra wygrywa przy Sanktuarium pieśni postne. Dziś wspomnienie Matki Bożej Bolesnej jest w innym czasie, a tradycja pozostała. Dziękujemy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.