...

Sanktuarium

Pielgrzymka z Jeżowego

Uczestnicy spotkań w Dziennym Domu Pomocy Gminy Jeżowe wraz ze swoimi opiekunami, oraz ks. Adamem Stachowiczem – proboszczem w Nowym Narcie, pielgrzymowali do naszego Sanktuarium.
Swój pobyt rozpoczęli do modlitwy na Zjawieniu. Następnie Pielgrzymi przeszli po Dróżkach Matki Bożej Bolesnej do Sanktuarium gdzie uczestniczyli we Mszy św. Po zakończonej modlitwie uczestnicy skorzystali z wcześniej przygotowanego posiłku, odpoczęli i wyruszyli w dalszą drogę.
Życzymy obfitego Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Bolesnej, Pani Radomyskiej. 
 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.