...

Sanktuarium

Odpusty

Odpust Matki Bożej Pocieszenia – przy ołtarzu koronacyjnym

ostatnia niedziela sierpnia – godz.11:30

Odpust Matki Bożej Bolesnej – rocznica koronacji cudownego obrazu

niedziela po 15 września – godz. 11:00

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.