Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Odpust św. Jana Chrzciciela

W ostatnią niedzielę dziękowaliśmy za naszego Patrona św. Jana Chrzciciela.
W czasie wszystkich Mszy sw. Słowo Boże głosił ks. Łukasz – wkariusz z Gorzyc.
Kaznodzieja wskazał na cztery cechy, które można zauważyc u św. Jana:
– rygor, zdolność wymagania od siebie, zdolność stawiania sobie granic,
– bezkompromisowość,
– wszystko oddaje dla Jezusa, nie zatrzymuje swoich uczniów,
– odpuszczenie grzechów wiąze z nawróceniem, każdy czas jest dobry na przemiane życia.
Kaznodzieja przewodniczył także sumie odpustowej.
Dziękujemy za wspaniałego Patrona