...

Sanktuarium

Modlitwa kapłanów dekanatu

Kapłani poszczególnych dekanatów naszej diecezji spotykają się co miesiąc na wspólnej modlitwie. Wydarzenia takie odbywają się w kolejnych parafiach dekanatu. Marcowe spotkanie miało miejsce w naszym Sanktuarium. Proboszczowie, wikariusze i emeryci pod przewodnictwem ojca duchownego dekanatu uczestniczyli w drodze krzyżowej. Rozważania dotyczyły powołania kapłańskiego i były wołaniem do Boga o siłę i wierność otrzymanej misji w Kościele.
Wszystkich zachęcamy i prosimy o modlitwę za kapłanów, a także o nowe święte powołania kapłańskie z naszej parafii i dekanatu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.