Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Legion Maryi rośnie w siłę

W środę 20 grudnia 2017 roku na cotygodniowym spotkaniu prezydium Legionu Maryi w naszej parafii przyrzeczenie złożyła nowa siostra Anna Bednarz.
Formacja przygotowawcza do wstąpienia w szeregi Legionu trwa 3 miesiące. Kandydat przychodzi na spotkania i powoli zostaje włączony w apostolat. Po tym czasie składa się Przyrzeczenie Legionowe, zostając członkiem czynnym.
Legion Maryi jest ruchem apostolstwa świeckich posiadającym wyjątkowo bogaty apostolat modlitwy i czynu.
Do pierwszego możemy zaliczyć: Godzinę łaski, Godzinę Świętą, Nowennę Pompejańską, Jerycho Różańcowe, Margaretkę, Duchową Adopcję, pielgrzymki i wiele innych. Legioniści mają za zadanie rozwijać wszelkie formy pobożności maryjnej. Apostolat czynu to miedzy innymi praca na rzecz parafii, nawiedzanie chorych i więźniów, apostolat uliczny.
W naszej parafii należy podkreślić obecność legionistek na codziennej Mszy świętej i nabożeństwach oraz piękne reprezentowanie parafii na spotkaniach legionowych i pielgrzymkach.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia nasza diecezja otrzymała życzenia z Irlandii (centrum wspólnoty) oraz gratulacje.
W całym świecie bowiem wszystkie Komicja zanotowały niestety spadki członków, natomiast tylko nasze Komicjum wzrosło w ostatnim roku i to o ponad 200 członków czynnych lub wspierających. Jest to wielki powód do radości o zarazem bodziec do dalszego, gorliwego apostolatu.

Ks. Rafał Cudziło