...

Sanktuarium

Fotorelacja z I Komunii Św. i Białego Tygodnia

I Komunia Święta w naszej parafii 7 maja 2017r.
24 dzieci po raz pierwszy w sposób pełny uczestniczyło we Mszy Świętej.
 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.